Výstavní síň Mánes
Masarykovo nábřeží 1
110 00 Praha 1

Výstava Velká Praha 1922–2022

14. 9.–9. 10. 2022

V pořadí již 17. ročník Mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week připravil ve spolupráci s Magistrátem Hlavního města Prahy, jednotlivými Městskými částmi a řadou dalších prestižních a povolaných institucí, odborníků a zástupců umělecké sféry, unikátní výstavu.

Kurátoři výstavy nachystali ve výstavních prostorách pražské galerie Mánes jedinečný přehled vývoje našeho hlavního města od roku 1922 až do současnosti. Návštěvník získá možnost vidět na jednom místě Prahu historickou a Prahu současnou. Dva světy, které spolu reálně souvisí, prolínají se a umožňují tak nahlédnout do širšího rámce ovlivňujícího vývoj, vzhled a podobu naší metropole. Dávají tak pod pláštíkem historické synergie tušit i možné trendy budoucího vývoje.

Připomeňme, že slova, byť i sebevzletněji napsaná, nejsou ničím, pokud nejsou naplněna skutky a v oblasti tak ambiciózního záměru jakým je výstava Velká Praha 1922-2022, Zrození velkoměsta to platí dvojnásobně. Proto se kurátoři a organizátoři výstavy snažili ukázat vývoj naší metropole v maximálních souvislostech a ze všech stran odrazem v dobovém koloritu, barvách a obrazech, hudebních dílech, písních, módních trendech, sportovních událostech, archivních dokumentárních snímcích i filmových dílech, zcela unikátních a pro tuto příležitost speciálně shromážděných historických mapách, živých rozhovorech, vzpomínkách a barvitých vyprávěních při setkáních s pamětníky. Cílem organizátorů je nejenom nabídnout výjimečně připravenou výstavu plnou zajímavých i jedinečných dokumentů a artefaktů, ale celou atmosférou umožnit návštěvníkům reálně pocítit jak „šla doba s časem.“


Aktuální
výstavy


Navštivte jedinečnou výstavu Franz Kafka v pražském Mánesu

Reportáž České televize z probíhající výstavy
Vladimíra Kopeckého v galerii Mánes.