Výstavní síň Mánes
Masarykovo nábřeží 1
110 00 Praha 1

Společné prohlášení Správní rady Nadace českého výtvarného umění

V posledních dnech a týdnech se v médiích objevují výstupy, které citují některé členy Dozorčí rady Nadace českého výtvarného umění (NČVU), a to v reakci na jejich cílenou snahu diskreditovat či veřejně kritizovat dosavadní vedení Nadace. Poukazují tak mimo jiné na kritický stav zadlužení naší instituce. Správní rada Nadace českého výtvarného umění tímto reaguje na vzniklou situaci následujícím prohlášením.


Není tajemstvím, že Nadace českého výtvarného umění čelí značným výzvám, které jsou důsledkem deset let staré rekonstrukce budovy Mánes. To je jediný a primární důvod dlouhotrvajících problémů, kdy Nadace musí každý měsíc vygenerovat příjmy na splátku úvěru v řádu vyšších stovek tisíc korun. Tento vpravdě drahý projekt je dnes primárním důvodem neutěšené ekonomické situace. Správní rada je si vědoma těchto problémů a je rozhodnuta je řešit s maximální odpovědností.


Vzhledem k nedávnému jmenování nového předsedy Správní rady a změnám v procesech, které již započaly, činíme kroky nezbytné ke stabilizaci a zajištění budoucnosti instituce včetně dalšího provozu galerie v budově Mánes. Společně s Dozorčí radou sdílíme základní vnímání situace, ale lišíme se v přístupech k jejímu řešení. Zatímco někteří členové Dozorčí rady navrhují radikální změny v podobě nového složení Správní a Dozorčí rady a nově obsazeného ředitelského postu, Správní rada preferuje postupné reformy, které zajistí udržitelný chod Nadace. Věříme, že je naším společným cílem také vrátit do ikonické budovy Mánes kvalitní umění.


Ačkoliv jsme ve Správní radě diskutovali možnost vyhlášení voleb, shodli jsme se, že na to z výše uvedených důvodů nyní není vhodná doba. V souladu s článkem VI.5 Statutu NČVU nastalo stávajícím členům Správní rady nové funkční období pro jejich členství ve správní radě. Rozhodně odmítáme interpretace o úpravě Statutu Nadace za účelem mandátu Správní rady. Bohužel se jedná o jednu z mnoha polopravd, které účelově šíří někteří členové Dozorčí rady. Stojí za připomenutí, že funkce člena Správní rady není honorovaná. Stávající ředitelka nadace se rozhodla vzhledem k délce funkčního období odstoupit a aktuálně připravuje agendu svému nástupci či nástupkyni. Úkolem pro Správní radu je proto nyní najít kandidáta na tuto důležitou manažerskou pozici.


Nadace českého výtvarného umění stojí před důležitými rozhodnutími. Snažíme se o hledání konstruktivních řešení, která povedou k obnově a udržitelné budoucnosti naší instituce. K tomu ovšem nepřispívá jednostranná mediální kampaň s cílem dehonestovat členy Správní rady.
Potřebné změny v Nadaci českého výtvarného umění jsou již v běhu. Správní rada Nadace českého výtvarného umění se proto nyní bude prioritně soustředit na stabilizaci fungování a dovolení členů Dozorčí rady, které vyprší mandát 12. května 2024. Celý tento náročný proces bude klíčový k dalšímu fungování galerie Mánes a k jejímu zachování pro budoucí generace českých umělců.
Za Správní radu Nadace českého výtvarného umění:

Daniel Netušil, předseda


Aktuální
výstavy


Reportáž České televize z probíhající výstavy
Vladimíra Kopeckého v galerii Mánes.