Výstavní síň Mánes
Masarykovo nábřeží 1
110 00 Praha 1

Navštivte jedinečnou výstavu Franz Kafka v pražském Mánesu

Ve čtvrtek 20. června 2024 proběhla slavnostní vernisáž výstavy Franz Kafka v pražském Mánesu. Výstava bude otevřena veřejnosti od 21. června do 19. července 2024 a představí plakáty studentů vysokých uměleckých škol ze čtyř středoevropských zemí – Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.

Hlavním kurátorem výstavy je prof. Karel Míšek, pedagog Fakulty designu a umění ZČU v Plzni a člen správní rady NČVU Mánes. Tato výstava je jednou z největších akcí, kterými si připomínáme letošní sté výročí úmrtí Franze Kafky – klíčové osobnosti česko-německo-židovské literatury. Kafka, jehož dílo stále oslovuje čtenáře a inspiruje umělce po celém světě, je nedílnou součástí kulturního dědictví Prahy.

„Mánes má být prostorem, který dává šanci mladým umělcům a studentům. Tato výstava je jasným důkazem našeho závazku podporovat právě mladé talenty a nabídnout jim platformu pro prezentaci jejich tvorby. Současně pracujeme na nové vizi a koncepci rozvoje galerijní činnosti v Mánesu. Tato výstava je pouze předznamenáním naší snahy nastavit nový kurz, který bude reflektovat aktuální potřeby a trendy v oblasti umění mladé generace umělců,“ řekl u příležitosti zahájení výstavy předseda správní rady Nadace českého výtvarného umění Daniel Netušil.

Výstava Franz Kafka v pražském Mánesu nabídne návštěvníkům jedinečný pohled na tvorbu současných mladých umělců, inspirovaných Kafkovým dílem, a zároveň připomene důležitost jeho odkazu pro naši dobu. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli.


Aktuální
výstavy


Navštivte jedinečnou výstavu Franz Kafka v pražském Mánesu

Reportáž České televize z probíhající výstavy
Vladimíra Kopeckého v galerii Mánes.