Výstavní síň Mánes
Masarykovo nábřeží 1
110 00 Praha 1

Správní radu Nadace českého výtvarného umění posílil Jan Smetana z Muzea Kampa

Po květnové rezignaci Mgr.A. Libora Kalába na pozici místopředsedy a člena správní rady Nadace českého výtvarného umění jsme na včerejším jednání zvolili nového člena správní rady, a to Mgr. Jana Smetanu. Ten byl nominován již jako kandidát do dozorčí rady, kam byli ale zvoleni advokáti Lucie Tycová Rambousková a David Krofta a ekonom Milan Bufka.

Mgr. Jan Smetana vystudoval Fakultu právnickou na Západočeské univerzitě v Plzni a více než deset let působí jako ředitel Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových. V minulosti také pracoval na Ministerstvu spravedlnosti ČR a jako právník. Jeho současné aktivity zahrnují roli místopředsedy Rady galerií České republiky, předsedy správní rady Nadace Věry a Vladimíra Janouškových a člena poradního sboru Ministerstva kultury k problematice ochrany sbírek muzejní povahy.

Dále bych rád informoval, že správní rada na svém zasedání ve středu 19. června odsouhlasila zadání právního auditu hospodaření Nadace v minulých letech. Tento audit se zaměří zejména na otázky týkající se prodeje a pronájmu některých nemovitostí, rekonstrukce Šítkovské vodárenské věže, rekonstrukce budovy Mánes a pronájmů prostor v této budově.

Správní rada rovněž schválila vznik pracovní skupiny, která bude mít za úkol vypracovat koncepci a vizi rozvoje Nadace. Tato koncepce by měla být představena na podzim letošního roku a bude zahrnovat strategické cíle a plány, které nám pomohou dále rozvíjet a podporovat české výtvarné umění, což je ostatně posláním Nadace.

Daniel Netušilpředseda správní rady Nadace českého výtvarného umění


Aktuální
výstavy


Navštivte jedinečnou výstavu Franz Kafka v pražském Mánesu

Reportáž České televize z probíhající výstavy
Vladimíra Kopeckého v galerii Mánes.