Výstavní síň Mánes
Masarykovo nábřeží 1
110 00 Praha 1

Národní cena za studentský design 2023

Národní cena za studentský design 2023 slaví třiatřicáté výročí! Poprvé byla vyhlášena Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje však na soutěž, kterou organizovalo od roku 1991 do roku 2007 Design centrum České republiky. Mladí designéři všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design a o ocenění Vynikající studentský design a Dobrý studentský design.

V roce 2012 se soutěž stala mezinárodní. Další změna nastala v roce 2014, kdy se rozdělila na dvě části – na obory patřící pod oblast vizuální komunikace a oblast 3D designu a užitého umění. Soutěží nezávisle na sobě v bienálovém rytmu.

Rok 2023 patří pracím z nejširšího spektra 3D designu zahrnujícího produktový a industriální design (například nábytek pro interiéry a exteriéry, interiérové doplňky, svítidla, stolovací prvky, varné nádobí, strojní zařízení, přístroje, nářadí, zdravotnická technika, předměty pro handicapované, transportní design, zemědělská technika, sportovní potřeby, hračky, didaktické potřeby, hobby, obaly s důrazem na konstrukci, řešení soukromých i veřejných interiérů aj.) a užitého umění (například sklo, keramika, porcelán, textilní a oděvní design, obuv, doplňky, šperk aj.), které vznikly po 1. lednu 2019.

Do letošního ročníku se přihlásilo 203 autorů se 226 pracemi (55 prací z oborů architektura, interiér, nábytek, 93 prací z oblastí produktového designu, svítidel a prací z oborů industriálního a transportního designu, 35 prací z oblastí obuvi, oděvů, šperků, doplňků a 27 prací z oborů sklo a porcelán) z 18 univerzit a vysokých škol a 15 vyšších odborných škol a středních odborných škol.

Jejich práce hodnotily tři nezávislé poroty: mezinárodní univerzitní porota byla složena z pedagogů vysokých škol a univerzit, národní středoškolská porota složená z pedagogů středních a vyšších odborných škol a mezinárodní porota složená z kurátorů muzeí, nezávislých expertů a nejlepších profesionálních designérů ČR včetně zahraničních designérů. Celkem hodnotilo studentské práce 91 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů a 18 produktových a industriálních designérů, architektů, expertů, teoretiků a kurátorů designu.

Národní poroty nominovaly pro rozhodování mezinárodní poroty 109 prací. Mezinárodní porota pak v několikakolovém hodnocení udělila Národní cenu za studentský design 2023 *GRAND, Národní cenu za studentský design 2023 *JUNIOR, 6 ocenění Excelentní studentský design 2023 a 13 cen Dobrý studentský design 2023.

Vítěz Národní ceny za studentský design 2023 *GRAND Jan Kaděra s rostoucím dětským invalidním vozíkem z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně získává diplom, právo používat logo vítěze soutěže Národní cena za studentský design 2023 *GRAND, cenu Českých center (týdenní rezidenční pobyt v některé vybrané evropské metropoli se sídlem Českých center), pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, výrobky firmy IKEA ČR, s. r. o., knihu Materiology, volný vstup do knihovny materiálů Matério, sadu odborného magazínu Interiéry a roční předplatné časopisů Interiéry a Brand & Stories.

Excelentní studentský design 2023 získávají Vojtěch Veverka (za sáně krosnu), Marttina Wimmerová (spona na pásek čOčka) a Markéta Vápeníková (krmítko Berry) z Ústavu designu Fakulty architektury ČVUT, Sára Káňová (kolébka) z Ústavu nábytku Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Františka Benčaťová z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (textilie Basket-like, basket-what, basket- why…) a Markéta Masnicová z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Získávají diplom, právo užívat značku Excelentní studentský design 2023 a produkty firmy IKEA.

Dobrý studentský design 2023 získali Anežka Kotková (oděvní kolekce Vlnění) z Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci, Petra Kmošťáková (sedací prvky do exteriéru trône) a Anastasia Mazur (zrcadla s vyplétaným rámem Nami) z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Markéta Ptáčková (vakuová dlaha pro psy), Klára Vinklárková (Šněrované ramínko) a Petra Deáková (práce Prázdno na Perštýně) z Fakulty architektury ČVUT v Praze, Jan Vítek (elektrický motocykl) a Jan Dvořák (elektrický skútr Digger) z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, Anna Martinková (skleněný objekt Kropenka) a Kamila Dvořáková (skleněný objekt Cut) z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Barbora Králová (lustr Symphony) z Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, Jana Dvořáková (šachy Remíza) ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a Štěpán Pryszcz z AVE ART Ostrava, soukromé Střední umělecké školy a Základní umělecké školy v Ostravě. Obdrží diplom a právo užívat značku Dobrý studentský design 2023.

Zvláštní ceny udělují děkani vzdělávacích institucí, profesionálních sdružení, muzeí a profesionálních magazínů.

Cenu Exit Design udělila děkanka Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Kolébce Sáry Káňové (LDF Mendelu, Brno), děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Plzeň ocenil brýle Monocat Markéty Masnicové (FUD UJEP, Ústí nad Labem), oděvní kolekci Vlnění Anežky Kotkové (FT TUL, Liberec a lustr Symphony Barbory Králové (SUPŠS, Kamenický Šenov). Cenu rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a cenu děkana Fakulty multimediálních komunikaci UTB získal Vít Gabriel za nákladní kolo (FDULS ZČU, Plzeň). Ředitel Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně ocenil práci S-Ply Davida Stingla a Filipa Sobola. Tuto práci si pro Cenu za ergonomii vybrala Česká ergonomická společnost a Unie profesionálních designérů ČR. Cenu za ergonomii získali dále Vojtěch Veverka za produkt do hor Sáně krosna a Tereza Horičková za edukativní stavebnici Kocki (oba z ÚD FA ČVUT) Tatáž práce získává ocenění Nadace českého výtvarného umění. Cenu za ekologii uděluje poprvé vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie, Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko- technologické (ÚUPE FTOP VŠCHT ČVUT) v Praze. Vybral práci Anežky Kotkové Vlnění (FT TUL), Petry Rudolfové za Koloběh oleje (VŠUP) a Karolíny Petřekové za Festivalový stolek (ÚD FA ČVUT). Cenu České ergonomické společnosti si odnesla také Petra Kmošťáková za porcelánový set jídelních talířů pro handicapované (FUD UJEP). Generální ředitel Národního technického muzea v Praze určil k odkoupení do sbírek NTM Sáně krosnu Vojtěcha Veverky (ÚD FA CVUT). Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze si vybrala k odkoupení do muzejních sbírek práci textilií Františky Benčaťové (VŠUP).

V roce 2023 poprvé vybral k ocenění i vedoucí Ústavu designu Fakulty architektury ČVUT. Ocenil Sáně krosnu Vojtěcha Veverky (FA ČVUT), Koloběh oleje Petry Rudolfové (VŠUP) a psychoterapeutickou Deku bezpečí Martiny Wimmerové (FA ČVUT).

Cenu brněnského studia Design ATAK získal Jan Hába z Mendolvy univerzity (ÚN TDF) za návrh vstupní budovy historických vodojemů. Nadace českého výtvarného umění ocenila oděvní kolekci Modrotisk autorek Terezy Blažkové, Violy Gajdošové, Nely Svrčinové a Natálie Turkovičové ze Střední školy Strážnice.

Každým rokem hlasuje prostřednictvím internetu veřejnost o Cenu veřejnosti. V roce 2023 ji získali Anton Smirnov z FDU LS v Plzni za Marťanský rover pro budoucí expedici na jiné planety a studentky Střední školy Strážnice Tereza Blažková, Viola Gajdošová, Nela Svrčinová a Natália Turkovičová za oděvní kolekci Modrotisk.

Soutěž mohla proběhnout díky finanční podpoře Rozvojového a podpůrčího fondu GESTOR, České ergonomické společnosti a jejímu projektu Ergonomie do škol, Městské části Praha 1, firmy Grund a nadace Jablotron. Materiálové projekt podpořili Design Cabinet CZ, Česká centra, Galerie České spořitelny, Cargo Gallery, IKEA ČR, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara – Art Camp, studio Design ATAK, ABF a knihovna materiálů Matério.

Grafický vizuální styl soutěže a katalogu vytvořil doc. akad. mal. František Steker z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vizuál pro mediální sítě MgA. Kateřina Puncmannová. Design Cabinet CZ je zapsaný spolek podporovaný převážně dobrovolníky – studenty designu.

PhDr. Lenka Žižková
Design Cabinet CZ
říjen 2023


Aktuální
výstavy


Reportáž České televize z probíhající výstavy
Vladimíra Kopeckého v galerii Mánes.