Výstavní síň Mánes
Masarykovo nábřeží 1
110 00 Praha 1

Vladimír Kopecký:
Stimulace neznámého pole

8. března 2024–4. dubna 2024

Retro Gallery pořádá obsáhlou výstavu tvorby profesora Vladimíra Kopeckého, malíře, skláře, grafika a pedagoga. V kulturní komunitě je tento autor dobře známý a vysoce ceněný.

Autora jsme se rozhodli představit v plné síle v prostorách jedné z nejkrásnějších výstavních síní v Praze. Důvody jsou úspěšné zrestaurování jeho obrazů ze silného období šedesátých a sedmdesátých let či prezentace posledního Kopeckého počinu ve skle, série váz, kterou umělec zpracoval v únoru tohoto roku. Výběr z tvorby hledí Vladimíra Kopeckého ukázat především v roli malíře. K vidění jsou jeho obrazy z posledních několika let, jenž jsou charakteristické přesvědčivou silou nespoutané barevné exprese zajišťující autorovi neoddiskutovatelně místo ve světovém kontextu aktuálního malířství.

Konceptem pro výběr i vystavování děl je “Vesmír” Vladimíra Kopeckého. Otázky po vzniku všehomíra a odpovědi, jež jsou pro smrtelníka jen stěží představitelné, zaměstnávají Kopeckého myšlenky setrvale a dlouhodobě. Téma vesmíru využíváme jako metaforu pro protikladnost celého umělcova díla, odráží se ale i ve výběru konkrétních obrazů, na výstavě prezentovaných.

Výstava je řazena do několika kapitol, při jejichž sestavování jsme kladli důraz na to, aby mohl nové souvislosti najít divák, kterému je Kopeckého tvorba dobře známá, stejně jako ten, pro kterého bude výstava Stimulace neznámého pole prvním seznámením.

Netradiční instalací působivých pláten z posledních let vznikl mozaikovitý “superobraz”, složený z jednotlivých autorových děl, jejichž dynamika se tak ještě násobí a umocňuje. Dvojice obrazů Vesmír I a Vesmír II odkazuje ke Kopeckého celoživotnímu tématu. Posledním příspěvkem ke Kopeckého sklářské tvorbě je série skleněných objektů z muranského skla výtvarně zpracovaného v severočeské sklárně začátkem tohoto roku. Proces vzniku skleněné série zachycuje krátký film. Těžiště skupiny obrazů s erotickými motivy tkví v dvojici nově zrestaurovaných obrazů, které může veřejnost vidět vůbec poprvé. Pro umocnění výpovědní hodnoty pak byly tyto doplněny ještě o obdobně výtvarně silná díla z téhož období, zachycující abtraktně pojatou architekturu, kterou Kopecký v daném období zdobil svými výtvarnými realizacemi. Tyto realizace, ale i volnou tvorbu, představuje skupina kreseb.

Vladimír Kopecký prezentoval svá díla ve výstavní síni Mánes v rámci několika kolektivních výstav, výstava Stimulace neznámého pole ho v těchto prostorách představuje samostatně poprvé.

Tisková zpráva


Aktuální
výstavy


Reportáž České televize z probíhající výstavy
Vladimíra Kopeckého v galerii Mánes.